Dne 12. února 2020 přijal Evropský parlament (EP) usnesení Automatizované rozhodovací procesy: zajištění ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží a služeb.

Toto usnesení reaguje na změny a vývoj v poskytování služeb spotřebitelům, zejména na automatizované rozhodování a nové služby jako jsou chatboti a virtuální asistenti, a zdůrazňuje nezbytnost náležitě informovat spotřebitele o fungování systémů využívajících automatizované rozhodování. Usnesení uvádí příklady aplikací, které by měly být monitorovány: personalizace cen za zboží a služby, geo-blocking a případná diskriminace založená na státní příslušnosti a místě trvalého nebo přechodného bydliště, možná limitace výběru spotřebitele, a mechanismy alternativního řešení sporů.

EP zdůrazňuje potřebu přizpůsobit evropskou legislativu týkající se bezpečnosti výrobků s ohledem na systémy automatizovaného rozhodování a vycházet v tomto ohledu z přístupu založeném na posuzování rizik (tzv. risk-based approach). K problematice služeb EP uvádí že “odpovědnost za rozhodování v odborných službách, jako je zdravotnictví, právo, účetnictví nebo bankovnictví, musí vždy v konečném důsledku nést lidé a musí být schopni je zvrátit”. V závěru EP konstatuje, že je automatizované rozhodování vysoce závislé na datech, která musí být vysoce kvalitní a objektivní. Rovněž používané algoritmy by měly být vysvětlitelné a nestranné. Za účelem napravení případných chyb je nutné zavést systémy pro přezkum (lidský přezkum automatizovaných rozhodnutí).