Systém Organizace spojených národů se skládá ze samotné mezinárodní organizace Spojených národů, fondů a programů, odborných organizací, regionálních komisí, výzkumných a vzdělávacích institutů OSN, společně financovaných orgánů, souvisejících organizací a dalších entit.

AI for Good

V roce 2017 založila Mezinárodní telekomunikační unie – odborná organizace OSN – platformu pro AI ve formě série globálních summitů nazvaných AI for Good.

V rámci této platformy působí pět specializovaných skupin, z nichž každá produkuje vlastní výstupy:

Aktivity OSN v oblasti umělé inteligence

Výsledkem globálního summitu AI for Good z roku 2018 je společná publikace organizací OSN nazvaná United Nations Activities on Artificial Intelligence (AI), která podává přehled o tom, jak tyto organizace pro různé účely využívají AI.

Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL)

V roce 2018 obdržel UNCITRAL dokument zaslaný Českou republikou týkající se právních aspektů smart contracts a umělé inteligence. V tomto dokumentu ČR navrhla začít úzce monitorovat vývoj těchto technologií a zvážit do budoucna práci na těchto tématech.

Ve dnech 6 – 7. května 2019 uspořádal UNCITRAL s UNIDROIT společný workshop na právní problémy vznikající v souvislosti s využíváním smart contracts, AI a technologií distributed ledger (blockchain). Přehled konkrétních témat workshopu je k dispozici zde.

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI)

UNICRI otevřela Centrum na umělou inteligenci a robotiku v Haagu v Holandsku. Mimo jiné toto centrum spolupracuje s INTERPOLem (INTERPOL – UNICRI Global Meetings). V roce 2019 publikovaly obě organizace společnou zprávu Artificial Intelligence and Robotics for Law Enforcement.

United Nations University

Specializované centrum Centre for Policy Research pravidelně publikuje názory týkající se globální regulace umělé inteligence. Tyto názory jsou k dispozici zde.