Rada Evropy uznává důležitost AI a jejího budoucího vlivu na společnost. Rada Evropy proto zahájila celospolečenskou diskuzi otázky, jak AI v různých oblastech ovlivní lidská práva. V tomto směru publikovala několik dokumentů:

Ad Hoc Committee on Artificial Intelligence – CAHAI

Dne 11. září 2019 ustavila Rada Evropy specializovanou komisi (CAHAI), jejímž úkolem je “prozkoumat na bázi široké konzultace s mnoha dotčenými subjekty možnosti a součásti právního rámce pro vývoj, design a aplikace umělé inteligence založené na standardech Rady Evropy pro lidská práva, demokracii a panství práva”.