Jako příspěvek do evropské diskuze o budoucí regulaci umělé inteligence v EU připravila Česká republika tzv. non-paper nazvaný “Regulatory Framework for Artificial Intelligence in the European Union“.

V tomto non-paperu Česká republika zdůrazňuje, že “zajištění bezpečnosti občanů je předpokladem skutečné zajištění základních lidských práv a svobod”.

Non-paper formuluje tři principy, na nichž by měla být založena budoucí regulace umělé inteligence:

  • Umožnění výzkumu a vývoje tím, že se zdržíme počáteční přeregulace této technologie
  • Důraz na samoregulaci a tzv. soft-law založené na nejlepší praxi
  • Horizontální definování nepřekročitelných hranic jako nástroj pro zajištění ochrany základních práv a právní jistoty

S ohledem na tyto hranice navrhuje non-paper následující:

  • Posouzení potenciálně nejvíce zneužitelných AI technologií a jejich konzultace s dotčenými aktéry, zejména posouzení systémů na rozpoznávání obličeje (místo eventuálního neomezeného zákazu této technologie je navrženo časově omezené moratorium)
  • Zákaz hodnotících systémů používajících tzv. social credit scoring, které zasahují do základních lidských práv
  • S ohledem na odpovědnost limitace náhrady škody ve specifických oblastech na určenou částku
  • Zákaz používání systémů, které dokáží rozpoznat a manipulovat s emocemi uživatelů (s výjimkou užití pro zdravotnické a výzkumné účely)
  • Vytvoření systémů pro audit, certifikaci a posuzování rizik AI
  • Zavedení práva vypnout systém umělé inteligence s výjimkou situací, kdy byl uživatel předem informován o tom, že AI nemůže být vypnuta.