V roce 2018 obdržel UNIDROIT návrh České republiky na zařazení problematiky umělé inteligence na pracovní program této instituce.

Zástupci UNIDROIT se následně v září 2018 zúčastnili mezinárodní konference SOLAIR (Society, Law, Artificial Intelligence and Robotics) organizovanou Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., kde o téma AI vyjádřili zájem.

Ve dnech 6 – 7. května 2019 uspořádal UNCITRAL s UNIDROIT společný workshop na právní problémy vznikající v souvislosti s využíváním smart contracts, AI a technologií distributed ledger (blockchain). Přehled konkrétních témat workshopu je k dispozici zde.