V roce 2017 odstartovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. OECD) projekt s názvem Going Digital. Tento projekt se zaměřuje na problémy spojené s digitální transformací v oblastech jako jsou spotřebitelé v digitálním prostředí, infrastruktura, digitální bezpečnost a ochrana soukromí, věda a inovace a další. Jedním z témat je i umělá inteligence.

OECD vydala na toto téma několik publikací a politických vyjádření:

Principy OECD pro umělou inteligenci

V září 2018 vytvořila OECD expertní skupinu (AIGO), která se skládala ze zástupců vlád, obchodní sféry, akademické sféry, zástupců občanské společnosti a pracovní komunity. Tato expertní skupina definovala standardy pro důvěryhodnou AI. Tyto standardy byly následně přijaty OECD v květnu 2019 jako Principles on Artificial Intelligence.

OECD AI Policy Observatory

Dne 27. února 2020 otevře OECD tzv. AI Policy Observatory, jejímž cílem je umožnit mezinárodní dialog týkající se problémů veřejné politiky spojených s AI.

Národní iniciativy v oblasti AI

OECD poskytuje přehled politických iniciativ vybraných států, mezinárodních aktivit a aktivit soukromých subjektů týkajících se AI.